JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK?

 

  • Prosimy o przesłanie plików w programie COREL do wersji 13, zamienionych na krzywe.

  • Akceptowalne są również pliki: EPS. AI. PDF. (koniecznie zamienione na krzywe)